» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 27/2009 z dnia 16.04.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007 roku zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 października 2008 roku oraz Zarządzeniem nr 18/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2009 rokuSymbol: EO.Z 0716-3/8/09

ZARZĄDZENIE NR 27/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2009R.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007r. zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 października 2008r. oraz Zarządzeniem nr 18/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2009r.

Na podstawie § 1 w związku z Rozdziałem V pkt. 1 Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się w § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007r. zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 października 2008r. oraz Zarządzeniem nr 18/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2009r poprzez nadanie mu brzmienia:

1. Przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:

Tadeusz Bobek - Główny specjalista w Zespole ds. Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjnym,
Michał Dzionsko - Główny specjalista w Wydziale Transportu i Dróg Publicznych,
Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007r, zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia  8 października 2008r. oraz Zarządzeniem nr 18/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2009r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-04-23

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Wyświetleń: 1421

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-04-24

« POWRÓT

WYDRUK