» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 26/2009 z dnia 14.04.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 23/2008 z dnia 19 marca 2008 r. ws. powołania Komisji sprawdzającej znajomość zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówkąSymbol: EO.Z 0716-3/8/09

ZARZĄDZENIE  NR 26/2009
STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO z dnia 14.04.2009 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2008 z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji sprawdzającej znajomość zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówką .

Na podstawie art.6 ust. 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r . -  o transporcie drogowym  (t.j. Dz . U. z 2007r.  Nr 125 , poz. 874 )

z a r z ą d z a m   c o   n a s t ę p u j e :

§ 1

W załączniku Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2008 z dnia 19 marca 2008 roku do składu Komisji Egzaminacyjnej wpisuje się jako członka Pana Sławomira Kubicę - inspektora w Wydziale Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Transportu i Dróg Publicznych
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-04-23

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Wyświetleń: 1182

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-04-24

« POWRÓT

WYDRUK