» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 21/2009 z dnia 09.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gmin i Miast: Ożarowice, Tworóg, Zbrosławice, Krupski Młyn, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Kalety, Miasteczko ŚląskieSymbol: EO.Z 0716-3/6/09

ZARZĄDZENIE NR 21/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 9 MARCA 2009R.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gmin i Miast: Ożarowice, Tworóg, Zbrosławice, Krupski Młyn, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Kalety, Miasteczko Śląskie.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zmianami), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), po uzyskaniu opinii Nadleśniczych Nadleśnictw: Brynek, Koszęcin, Siewierz, Zawadzkie oraz Świerklaniec

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się uproszczony plan urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych:

1. na terenie Gminy Ożarowice:
- w obrębie Ossy dla działek: 274, 276, 273/1, 295, 302, 275, 273/2, 293, 280, 296, 277, 278, 301 o łącznej powierzchni 2,94 ha;
- w obrębie Ożarowice dla działek: 300/1, 300/2, 301, 307/1, 3421, 343/3, 307/3, 320/4, 330/11, 344/7, 304, 318/1, 349/3, 3491/3, 328/2, 328/6, 307/2, 318/2, 3201/1, 312/1, 314/2, 314/1, 305/3, 305/4, 303/3, 330/13, 343/1, 345/6, 320/2, 330/23, 349/1, 3491/1, 336/50, 339/32, 370/11, 317/1, 3181/1, 324/5, 310/5, 343/6, 316, 312/2, 314/3, 320/5, 302/1, 330/21, 330/15, 330/25, 336/35, 339/24, 336/32, 339/26, 336/41, 336/48, 336/54, 337/4, 336/52, 337/3, 306/2, 339/30 320/3, 320/6, 313/2, 342, 349/2, 3491/2, 324/3, 324/2, 309/1, 309/2, 3551/5, 341, 313/1, 324/1, 330/19, 330/17, 320/7, 369/4, 336/44, 339/28, 327, 326/1, 326/2, 305/1, 305/2, 343/4, 337/8, 328/3, 3181/2, 324/6, 319, 311/1, 315, 352/1, 325, 343/2, 345/7, 369/1, 340/4, 350, 352/3, 356/2, 357, 358, 328/4, 328/5, 328/1, 310/4, 310/6, 303/1, 303/2, 370/10, 369/3, 336/42, 339/22, 329/2 o łącznej powierzchni 56,59 ha;
- w obrębie Pyrzowice dla działek: 467/16, 467/17, 457/8, 461/10, 469/7, 448/2, 471/12, 455/2, 465/4, 446/2, 454/2, 445/3, 461/12, 456/6, 458/4, 458/7, 459/2, 459/5, 463/10, 463/12, 463/7, 443/3, 445/2, 456/5, 447/2, 451/2, 430/5, 430/6, 429/5, 429/6, 457/9, 441/3, 441/4, 449/3, 449/2, 465/7, 460/2, 460/5, 371/6, 371/7, 447/3, 453/2, 452/2, 450/2, 470/2, 471/10, 468/7, 471/6, 446/3, 444/2, 462/14, 457/7, 442/3, 259/2, 450/3, 443/2, 457/6, 456/3, 456/4, 442/2, o łącznej powierzchni 5.84 ha;
- w obrębie Zendek dla działek: 3127, 3129/2, 3123, 3125, 744, 762, 765, 834/3, 834/4, 91/1, 734/1, 734/2, 734/3, 803/3, 856, 910, 747, 3122/2, 494/1, 494/2, 442, 498/1, 498/2, 1337, 1340, 777, 793/1, 793/2, 847/4, 1327, 857, 911, 748, 748/6, 748/7, 214/2, 213/2, 536/4, 537/2, 296/2, 536/2, 453, 1330, 227/2, 85/5, 228/2, 86/5, 87/1, 319/2, 1353, 470, 526/2, 1354, 767, 783, 837/3, 837/4, 766, 782, 836/3, 836/4, 779, 795/1, 795/2, 849/4, 445, 501/1, 501/2, 1338, 317/2, 1279/3, 314/2, 290/2, 294/2, 293/2, 1103/5, 1127/3, 538/2, 302/2, 297/3, 223/4, 1342, 1341, 459, 1331, 1350, 468, 524/2, 1135, 1161/2, 1213/3, 1224/2, 1224/3, 1225/3, 1176/2, 1204/2, 1210/5, 1252, 1205/2, 1250, 3121, 462, 518/2, 1346, 443, 499/1, 499/2, 1336, 425, 481/1, 481/2, 300/2, 92/1, 1152, 1159, 1228/2, 1243, 98/1, 286/2, 431, 487/1, 487/2, 1333, 455, 1334, 451, 507/2, 1343, 428, 484/2, 484/3, 299/2, 779, 794/1, 794/2, 848/4, 476, 532/2, 315/5, 1128, 1130/2, 315/7, 542/2, 541/2, 1328/1, 1328/2, 465, 521/3, 303/2, 282/2, 434, 490, 444, 500, 1129, 1131/2, 1276/2, 505/2, 1334/1, 466/2, 522/4, 473, 477, 533/2, 426/2, 482/2, 1101, 1339, 284/2, 435, 491, 540/2, 1214/10, 1214/8, 769/1, 785/1, 839/14, 429/2, 485/4, 485/5, 429/1, 485/6, 485/7, 536/6, 466/1, 522/5, 754, 222/2, 735/1, 735/2, 805/1, 456, 753, 760/1, 760/2, 464, 520, 1351, 737, 806/1, 806/4, 806/5, 806/6, 859, 913, 457, 458, 1332, 752, 733, 733/2, 802/4, 855/2, 909, 751, 820/4, 1099/2, 1112/7, 1099/1, 1151,  1154, 1164, 1175/2, 1209, 88/1, 287/6, 287/4, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 800/4, 801/4, 852/2, 853/2, 854/2, 906, 907, 908, 959, 740/4, 740/5, 740/8, 809/4, 809/7, 862/1, 916/1, 740/3, 740/6, 740/7, 809/6, 809/8, 862/2, 916/2, 769/3, 769/4, 785/3, 785/4, 839/18, 769/5, 785/5, 839/15, 273/6, 273/4, 440/1, 496/5, 496/6, 1400/1, 440/2, 496/3, 496/4, 1400/2, 1355/1, 773, 789/1, 789/2, 843/3, 843/4, 1355/2, 772, 788, 842/3, 842/4, 1355/3, 471/1, 527/5, 472/3, 225/7, 225/9, 224/4, 225/8, 274/4, 274/6, 761/3, 761/4, 746/1, 922/1, 746/2, 922/2, 84/5, 292/4, 292/6, 289/2, 291/4, 291/6, 285/4, 285/6, 275/2, 288/6, 539/2, 437/2, 493/4, 450, 501/2, 1344/2, 426/3, 482/4, 482/5, 427/1, 483/2, 483/3, 432, 488/2, 763, 832/3, 832/4, 436, 492, 3128/1, 3128/2, 1133, 1134/1, 1157/2, 1172/4, 1181/9, 1230/8, 1230/9, 1230/11, 1230/12, 1134/2, 1157/1, 1172/7, 1181/6, 1217/2, 1218, 745, 921, 463, 519/2, 1334/5, 1349, 298/6, 298/4, 776, 792, 846/3, 846/4, 305/2, 304/2, 3126, 441/1, 497/3, 1335, 212/2, 3130/1, 3130/2, 1225/2, 475/2, 531/6, 475/1, 531/4, 1123/3, 1126/14, 1126/8, 1224/1, 1226/11, 1273/8, 1219/1, 534/2, 781, 835/3, 835/4, 1230/3, 1230/5, 1219/3, 1221, 1227, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1222/4, 1222/5, 1222/6, 1214/1, 1214/2, 1214/3, 1214/9, 1215/1, 1244/2, 1216/1,  1244/1, 729/1, 729/2, 798/5, 851/2, 905, 958, 1230/4, 756, 1217/1, 318/2, 1162, 1163/1, 1163/2, 467, 523/2, 1273/21, 1223/1, 223/6, 423, 479/1, 479/2, 1215/2, 1219/2, 1225/1, 1214/6, 1215/3, 430, 486/1, 486/2, 1275/8, 1274/5, 1229/4, 1229/5, 758/1, 758/2, 770, 786, 1401, 775, 791/2, 791/1,  845/3, 845/4, 761/5, 761/6, 1214/7, 764/2, 833/11, 833/12, 1229/3, 283/2, 444, 489/1, 489/2, 748/5, 90/1, 315/9, 1150, 1153, 1158, 1173/2, 1182/2, 1182/3, 1223/2, 1242, 1253, 1277/10, 1277/6, 288/4, 313/2, 424, 480/1, 480/2, 437/1, 493/1, 1114/2, 1399, 460, 461, 516/2, 1347, 1348, 295/2, 316/2, 764/1, 833/10, 833/9, 757, 1389/8, 733, 919, 742, 918,755, 1352, 736, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 858,  912, 749/1, 749/2, 750/1, 750/2, 738/1, 738/2, 738/3, 807/1, 807/5, 860, 774, 790/1, 790/2, 844/3, 844/4, 771, 787, 841/3, 1357, o łącznej powierzchni 76,82 ha

2. na terenie Gminy Tworóg
- w obrębie Boruszowice dla działek: 178/36, 573/108, 52/20, 131/58, 125/58, 126/58, 119/58, 72, 76/30, 44/36, 574/108, 91, 89/36, 179/120, 153/7, 154/8, 155/8, 156/7, 157/7, 158/8, 92, 703/95, 701/96, 704/95, 121/58, 123/58, 332/120, 55/23, 162/7, 164/8, 172/4, 702/96, 120/58, 161/7, 163/8, 91/36, 10, 5, 6, 7, 48/21, 49/20, o łącznej powierzchni 10,81 ha
w obrębie Brynek dla działek: 134, 450/135, 502/133, 263/51, 318/52, 319/53, 87/36, 81/36, 85/36, 441/52, 2, 78/130, 621/52, 127, 128, 623/52, 624/52, 625/57, 622/52, o łącznej powierzchni 11,78 ha
- w obrębie Hanusek dla działek: 529/130, 522/164, 481/142, 531/164, 484/149, 482/142, 174, 226/173, 444/175, o łącznej powierzchni 7,85 ha
- w obrębie Koty dla działek: 153/32, 686/144, 527/6, 138/16, 1057/161, 1058/161, 1059/161, 1060/161, 149, 526/6, 332/1, 144/45, 109/35, 374/17, 375/18, 376/255, 2, 3, 36/5, 4, 7, 22/8, 350/34, 663/155, 166, 167, 194/9, 620/4, 198/18, 685/144, 194/25, 577/70, 237/5, 238/5, 239/5, 141, 142, 20, 21, 1045/86, 193/9, 357/44, 90/6,  219/32, 1003/70, 1004/7, 232/46, 163, 89/6, 16, 173/14, 177/15, 170, 167/121, 66, 146/93, o łącznej powierzchni 68,30 ha
- w obrębie Mikołeska dla działek: 279/49, 283/70, 169/10, 284/70, 285/70, 270/3, 318/15, 199/47, 321/15, 368/70, 329/72, 340/72, 126/72, 339/72, 73, 134/2, 135/2, 143/75, 279/75, 343/72, 341/72, 138/75, 139/75, 323/13, 267/70, 73/17, 78/18, 352/20, 354/20, 350/20, 348/20, 342/72, 344/72, 96/72, 308/3, 125/72, 128/48, 166/10, 183/12, 173/10, 180/12, 278/49, 79/17, 80/18, 200/47, 198/37, 132/2, 213/49, 228/49, 319/15, 320/15, 175/12, 118/72, 124/72, 117/72, 266/70, o łącznej powierzchni 25,44 ha
- w obrębie Nowa Wieś Tworoska dla działek: 133, 445/132, 22, 23, 1432/26, 1433/26, 1434/26, 1435/26, 646/149, 559/131, 918/28, 1202/30, 7, 8, 963/149, 996/149, 997/149, 931/146, 930/136, 3, 4, 1519/120, 76/31, 130, 1367/131, 28, 103/12, 10, 9, 1012/149, 1052/149, 16, 17, 1, 2, 1366/131, 1053/149, 1051/149, 1364/131, 1173/145, 1396/10, 1566/124, 1422/257, 1421/257, 742/10, 1500/26, 1501/26, 1499/26, 567/120, 104/12, 1557/149, 1555/149, 1395/10, 740/6, 401/146, 738/6, 81/31, 82/30, o łącznej powierzchni 21,10 ha
- w obrębie Połomia dla działek: 124/2 280/1 123/2 122/2 121/2 125/2 127/2 126/2 o łącznej powierzchni 5,45 ha
- w obrębie Świniowice dla działek: 30, 223/31, 4, 32, 37, 33, 38, 79/35, 24, 25, 34, 35,  o łącznej powierzchni 4,32 ha
- w obrębie Tworóg dla działek: 1114/188, 1256/195, 1258/195, 196, 835/194, 837/198, 402/109, 1321/54, 57, 1074/13, 142, 284/24, 39, 40, 407/136, 1231/228, 862/229, 53/2, 988/66, 25, 56, 31, 48, 204/184, 190, 47, 22, 697/136, 1235/27, 1353/38, 1354/38, 286/26, 242/14, 344/14, 946/181, 947/181, 948/181, 1072/13, 343/14, 29, 401/106, 123/9, 296/53, 1322/54, 110/36, o łącznej powierzchni 31,56 ha
- w obrębie Wojska dla działek: 3, 30, 480/3, 8, 154/59, 9, 57, 58, 5, 4, 6, o łącznej powierzchni 9,99 ha

3. na terenie gminy Zbrosławice:
- w obrębie Boniowice dla działek: 52, 9, 199/34, o łącznej powierzchni 0,55 ha
- w obrębie Kamieniec dla działek: 1090/313, 874/307, 953/307, 1005/295, 896/309, 895/309, 316, 318, 410/317, o łącznej powierzchni 9,28 ha
- w obrębie Kopienica dla działki: 45, o łącznej powierzchni 0,34 ha
- w obrębie Ptakowice dla działek: 430/14, 429/14, 1380/248, 175/5, 331/134, o łącznej powierzchni 7,05 ha
- w obrębie Wilkowice dla działek: 502/15, 508/20, 495/15, 716/20, 521/19, 512/19, 513/19, 717/20, 515/19, 516/19, 517/19, 498/15, o łącznej powierzchni 6,27 ha
- w obrębie Zbrosławice dla działek: 803/143, 801/143, 1865/142, o łącznej powierzchni 0,28 ha

4. na terenie gminy Krupski Młyn:
- w obrębie Potępa dla działek: 32, 33, 34, 35, 36, 101, 103, 11, 117/8, 119/10, 120/12, 14, 15, 16 17 18 19 749/75 78 79 80 24 25 26 116/17 570/223 806/224 810/224 802/224 226 206/73 548/96, 550/85, 226/110, 19, 220/110, 738/213, 219/110, 90, 569/223, 147, 222, 229, 230, 231, 232, 351/164, 968/218, 143, 144, 52, 76, 77, 65/21, 65/23, 96/35, 407/189, 115, 155/112, 156/112, 801/224, 56, 809/224, 392/75, 393/77, 394/77, 737/213, 214, 206, 595/924, 273/75, 292/210, 4, 5, 934/22, 935/22, 939/22, 940/22, 941/22, 943/22, 101, 421/197, 422/197, 423/197, 281/75, 285/75, 718/218, 748/75, 37, 62/38, 307/75, 218/110, 222/110, 28, 29, 100, 174, 194/99, 213, 221, 966/218, 977/218, 196, 266/918, 191, 295/223, 983/222, 148/29, 149/35, 150/36, 151/37, 152/37, 153/37, 543/38, o łącznej powierzchni 70,42 ha

5. na terenie gminy Świerklaniec:
- w obrębie Świerklaniec dla działek: 112/3, 112/2, o łącznej powierzchni 0,75 ha
- w obrębie Nowe Chechło dla działek: 1203/218, 1202/218, 1229/210, 235, 363, 261, 262, 467/219, 2125/210, 1227/210, 1226/210, 1302/210, 966/210, 251, 466/219, o łącznej powierzchni 3,13 ha

6. na terenie gminy Tarnowskie Góry:
- w obrębie Strzybnica dla działek: 280/3, 286, 193/2, 275/3, 277/5, 196/4, 1136/42, 415/39, o łącznej powierzchni 6,05 ha
- w obrębie Bobrowniki Śląskie dla działki: 661/14 o łącznej powierzchni 0,02 ha
- w obrębie Pniowiec dla działek: 61, 580/5, 581/5, 926/251, 397/108, 614/5, 62, 63, 920/251, 60, 533/35, 434/36, 326/92, 1359/1244, 620/201, 610/52, 544/59, 636/5, 516/110, 878/93, 597/5, 157/70, 598/5, 313/171, 688/5, 687/5, 435/36, 436/35, 613/5, 564/5, 457/5, 323/92, 456/5, 1360/1245, 621/201, 187/4, 813/93, 171/70, 824/5, 825/5, 180/67, 133/117, 324/170, 1358/1243, 461/5, 466/58, 468/58, 634/31, 659/110, 94, 233/41, 186/67, 189/67, 696/5, 472/251, 545/59, 660/110, 426/5, 679/110, 680/110, 1357/1242, 695/5, 74, 76, 437/35, 312/171, 635/5, 173, 620/108, 297, 318/171, 465/58, 467/58, 469/57, 470/57, 186/35, 187/36, 323/170, 616/201, 614/201, o łącznej powierzchni 20,14 ha
- w obrębie Rybna dla działek: 417/50, 416/50, o łącznej powierzchni 1,51 ha

7. na terenie gminy Kalety:
- w obrębie Kalety dla działek: 720/73, 958/5, 680/5, 679/5, 598/58, 599/59, 842/60, 843/60, 923/104, 725/90, 454/64, 302/126, 303/126, 444/64, 306/129, 342/40, 428/1, 429/1, 430/1, 431/1, 432/1, 472/72, 766/72, 712/119, 713/119, 592/3, 859/72, 860/72, 861/72, 863/72, 851/90, 725/119, 726/119, 959/5, 558/90, 981/90, 48, 52, 984/90, 714/119, 965/92, 455/64, 292/15, 1074/104, 778/89, 293/15, 576/15, 503/102, 473/72, 223/152, 224/153, 225/154, 229/153, 230/158, 300/142, 263/18 111, 112, 113, 114, 819/61, 849/61, 853/61, 445/56, 446/56, 474/72, 475/72, 115, 443/64, 481/54, 55, 307/129, 595/15, 577/15, 577/66, 631/22, 576/66, 102/102, 341/39, 343/38, 342/40, o łącznej powierzchni 37,34 ha
- w obrębie Zielona dla działek: 304/114, 611/141, 818/165, 819/165, 410/141, 262/96, 1103/165, 1114/66, 192/2, 447/22, 610/141, 1011/141, 446/22, 513/15, 206/38, 212/36, 213/37, 241/8, 48, 913/43, 502/29, 503/29, 1016/141, 911/52, 145, 146/20, 147/21, 353/17, 353/19, 518/84, 519/84, 520/84, 991/165, 1085/165, 1086/165, 1096/165, 1097/165, 1098/165, 994/165, 624/141, 1115/66, 1116/66, 1031/29, 512/29, 521/84, 131, 133, 992/165, 993/165, 524/29, 525/32, 526/27, 45,  o łącznej powierzchni 21,80 ha

8. na terenie gminy Miasteczko Śląskie:
- w obrębie Brynica dla działki: 31 o łącznej powierzchni 0,47 ha
- w obrębie Miasteczko Śląskie dla działek: 226/28, 47, 245/70, 266/72, 283/70, 30, 183/33, 243/70, 18, 19, 35, 1457/4, 304/27, 190/85, 191/85, 192/86, 193/86, 194/86, 195/86, 196/86, 197/86, 198/86, 199/86, 44, 314/49, 227/28, 29, 67, 36, 307/28, 42, 43, 71, 231/70, 267/72, 180/38, 73, 1478/10, 310/34, 78, 79, 224, 230, 238/70, 239/70, 511/414, 512/414, 513/414, 514/414, 289/87, 242/70, 240/70, 241/70, 311/34, 306/27, 84, o łącznej powierzchni 11,35 ha
- w obrębie Żyglin dla działek: 935/167, 947/155, 159, 161, 737/195, 738/195, 1433/355, 919/189, 696/356, 699/356, 927/165, 1432/355, 453/355, 940/167, 1817/56, 1047/355, 1046/355, 1035/190, 934/181, 742/193, 823/356, 824/356, 825/356, 446/355, 928/182, 160, 449/355, 700/356, 1037/209, 208, 920/186, o łącznej powierzchni 5,65 ha


 § 2

Uproszczony plan urządzenia lasu wymieniony w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Okres obowiązywania planu, o którym mowa w § 1, ustala się od 01.01.2009r. do 31.12.2018r.

§ 4

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu wymieniony w § 1 został sporządzony w 3 kompletach dokumentacji urządzeniowej, w tym:
1 komplet został przekazany Geodecie Powiatowemu,
1 komplet został przekazany właściwym Nadleśniczym,
1 komplet znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Pani Krystynie Kosmala.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-03-25

Data wprowadzenia: 2009-03-26

Wyświetleń: 1562

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-26
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-26
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-26
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-26
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK