» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 19/2009 z dnia 05.03.2009 roku w sprawie powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Symbol: EO.Z 0716-3/6/09

ZARZĄDZENIE NR 19/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 5 MARCA 2009R.

w sprawie: powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Priorytet VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Zgodnie z §1, pkt 3. Zarządzenia nr 98/2005 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach.

Zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się zespół roboczy w następującym składzie:
1. Koordynator Projektu- Aleksandra Król - Skowron, Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych  -
2. Członek zespołu - Agnieszka Brzuska , Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych
3. Członek zespołu - Michał Dzionsko, Wydział Transportu i Dróg Publicznych
4. Członek zespołu -Krzysztof Siwy, Wydział Transportu i Dróg Publicznych
5. Członek zespołu - Joanna Cetnarska - Słowik, Zarząd Dróg Powiatowych
6. Członek zespołu - Dominik Helisz, Zarząd Dróg Powiatowych
Celem powołania zespołu roboczego w ww. składzie jest przygotowanie dokumentacji projektowej, wymaganej do złożenia wniosku aplikacyjnego na przebudowę odcinka ulicy Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej w zakresie szczegółowo określonym w §2.


§2

Do zadań grupy roboczej będzie należało opracowanie studium wykonalności, przygotowanie danych i dokumentów do wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z przyjętym przez Wydziały podziałem zadań. Powyższe dokumenty i informacje muszą być przygotowane z całą starannością, zgodnie z wytycznymi  zapisanymi na stronie internetowej: http://rpo.silesia-region.pl  w zakładce ogłoszenie o konkursie w ramach działania 7.1.2 RPO WSL.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wicestaroście Powiatu Tarnogórskiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-03-25

Data wprowadzenia: 2009-03-26

Wyświetleń: 1298

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-26
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-26
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-26
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-26
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK