» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 18/2009 z dnia 03.03.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007 roku zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 października 2008 rokuSymbol: EO.Z 0716-3/5/09

ZARZĄDZENIE NR 18/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 3 MARCA 2009R.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007r. zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 października 2008r.

Na podstawie § 1 w związku z Rozdziałem V pkt. 1 Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się w § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007r. zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 października 2008r.  poprzez nadanie mu brzmienia:

2. Przedstawiciele Pracodawcy:
  Jacek Ukuś - Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy",
  Halina Wysypoł - inspektor w  Referacie Finansowym w Wydziale Budżetu i Finansów,
  Beata Dzielicka - podinspektor w Referacie ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 37/2007 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2007r, zmienionego Zarządzeniem nr 84/2008 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia  8 października 2008r. nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-03-06

Data wprowadzenia: 2009-03-09

Wyświetleń: 1320

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-09

« POWRÓT

WYDRUK