» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 15/2009 z dnia 16.02.2009 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 27/2007 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 kwietnia 2007 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychSymbol: EO.Z.0716-3/5/09

Zarządzenie Nr 15/2009
Starosty Tarnogórskiego
z dnia16 lutego 2009r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2007  Starosty Tarnogórskiego z dnia    16 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m,  co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 27/2005 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  zmienia się treść §1 pkt 1  w ten sposób, że skreśla się słowa: "Marzena Łaniewska" i zastępuje je słowami "Aniela Krain".

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Starosty ds. Osób  Niepełnosprawnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-03-06

Data wprowadzenia: 2009-03-09

Wyświetleń: 1131

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-03-09

« POWRÓT

WYDRUK