» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 11/2009 z dnia 09.02.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska podinspektorów w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"Symbol: EO.Z.0716-3/4/09

ZARZĄDZENIE NR  11/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 09 LUTEGO 2009R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydatów na 2 stanowiska podinspektorów w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Roman Kurtyka - Geodeta Powiatowy
Członkowie Komisji:
  Irena Cieślińska - Kierownik Referatu Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"
  Jacek Ukuś - Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"
  Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca funkcję Sekretarza Komisji

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na 2 stanowiska podinspektorów w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy", zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-02-18

Data wprowadzenia: 2009-02-20

Wyświetleń: 1206

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-02-20

« POWRÓT

WYDRUK