» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 6/2009 z dnia 19.01.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"



Symbol: EO.Z 0716-3/2/09

ZARZĄDZENIE NR  6/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
19 STYCZNIA 2009R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006r. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Roman Kurtyka - Geodeta Powiatowy
Członkowie Komisji: 
  Jacek Ukuś - Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"
  Dorota Sosinka - inspektor w Biurze Kadr pełniąca funkcję Sekretarza Komisji

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy", zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-01-30

Data wprowadzenia: 2009-02-02

Wyświetleń: 1126

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-02-02

« POWRÓT

WYDRUK