» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 5/2009 z dnia 15.01.2009 r. ws. powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieżySymbol: EO.Z 0716-3/2/09

Zarządzenie nr 5/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

Zarządzam,  co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych, przebiegającego po hasłem "Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga" powołuje się komitet organizacyjny w składzie:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
- Sławomir  WILK - Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie:
- Justyna  SCHMIDT - Naczelnik Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej
- Piotr  KRĘŻEL - Z-ca Dcy JRG PSP w Tarnowskich Górach
- Magdalena  MAŚLANKIEWICZ - inspektor w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego
- Marta  BURIAN - plastyk, pracownik Tarnogórskiego Centrum Kultury
- Elżbieta  PITAS - nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

§ 2

Komitet organizacyjny zapewnia środki materialne i rzeczowe do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji oraz ustala termin eliminacji w ramach czasu określonego w "Regulaminie XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży", zwanego w dalszej części "regulaminem", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Komitet organizacyjny pełni jednocześnie funkcję jury.
2. Jury przeprowadza ocenę prac zgodnie z postanowieniami regulaminu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-01-30

Data wprowadzenia: 2009-02-02

Wyświetleń: 1307

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 5/2009 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2009-02-02, Pobrań: 831, Typ: PDF, Rozmiar: 173.22 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-02-02

« POWRÓT

WYDRUK