» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 4/2009 z dnia 14.01.2009 r. ws. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: EO.Z 0716-3/1/09

Zarządzenie Nr 4/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 14.01.2009 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 18, ust. 4, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. Nr 196, poz. 1631 z 2005r. z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję w celu przeprowadzenia rocznej kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów w kancelarii tajnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
2.  W skład Komisji powołuje się:
a) Przewodniczący komisji - Janusz Bentkowski - Inspektor w Biurze Bezpieczeństwa  Publicznego,
b) Członek - Tomasz Paprotny - Kierownik Referatu ds. Informatyzacji w Wydziale Organizacyjnym
c) Członek - Magdalena Maślankiewicz - Inspektor w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego

§ 2

1. Kontrolą należy objąć okres od dnia 2 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
2. Zakres kontroli obejmuje:
- przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
- zgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.
3. Kontrolę należy przeprowadzić w terminie do 30 stycznia 2009 roku.

§ 3

Ponadto zobowiązuje się Komisję do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, pod kątem okresu ochrony tych informacji oraz do przedstawienia wniosków pokontrolnych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-01-20

Data wprowadzenia: 2009-01-20

Wyświetleń: 1280

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-01-20

« POWRÓT

WYDRUK