» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 3/2009 z dnia 13.01.2009 r. ws. wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzeniaSymbol: EO.Z 0716-3/1/09

ZARZĄDZENIE NR 3/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 13 STYCZNIA 2009 R.

w sprawie  wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wyznaczam Pana Artura Maligłówkę - Wicestarostę Powiatu Tarnogórskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Tarnogórskiego, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-01-20

Data wprowadzenia: 2009-01-20

Wyświetleń: 1136

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-01-20

« POWRÓT

WYDRUK