» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 1/2009 z dnia 05.01.2009 r. ws. powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektów z zakresu lokalnej infrastruktury sportowejSymbol: EO.Z 0716-3/1/09

Zarządzenie nr 1/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 05.01.2009 roku

w sprawie: powołania zespołu roboczego w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla projektów z zakresu lokalnej infrastruktury sportowej.
Zgodnie z § 1, pkt 3. Zarządzenia nr 98/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 grudnia 2005 w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać zespół roboczy ds. przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji z zakresu lokalnej infrastruktury sportowej pod nazwą:
1. "Od klepiska do boiska - kompleks rekreacyjno - sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach", zespół roboczy w następującym składzie:
a. Koordynator Projektu - Jarosław Wasążnik, Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych,
b. Członek zespołu - Rafał Ulfik , Biuro ds. Inwestycji,
c. Członek zespołu - Michał Wiktorowski, Wydział Budżetu i Finansów.

§ 2

Do zadań zespołu roboczego będzie należało opracowanie studium wykonalności, przygotowanie danych i dokumentów do wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
Powyższe dokumenty i informacje muszą być przygotowane z całą starannością, zgodnie z wytycznymi zapisanymi na stronie internetowej: http://www.rpo.silesia-region.pl/wnioski/upload/konkursy/63_20081204_1558_Wytyczne_szczegolowe_9.3_5.12.2008.zip

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-01-20

Data wprowadzenia: 2009-01-20

Wyświetleń: 1434

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-01-20

« POWRÓT

WYDRUK