» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 roku

Uchwała nr 169/806/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach do zawierania w zakresie własnego projektu pn.: "Śladami Goethego na Śląsku i w Małopolsce" umów z podmiotami przyznającymi środki finansowe na realizacje projektów międzynarodowej wymiany młodzieżySymbol: 169/806/2008

Uchwała nr 169/806/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach do zawierania w zakresie własnego projektu pn.: "Śladami Goethego na Śląsku i w Małopolsce" umów z podmiotami przyznającymi środki finansowe na realizacje projektów międzynarodowej wymiany młodzieży.

 

Na podstawie art. 48 ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr.142 poz 1592 z późn. zmianami)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

  1. Upoważnić Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach - Pana Kazimierza Sporonia do zawierania w zakresie własnego projektu pn.: "Śladami Goethego na Śląsku i w Małopolsce" umów z podmiotami przyznającymi środki finansowe na realizacje projektów międzynarodowej wymiany młodzieży.
  2. Pełnomocnictwo nie dotyczy zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Powiatu Tarnogórskiego.
  3. O umowach dotyczących pozyskania dodatkowych środków finansowych Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach - Pan Kazimierz Sporoń jest zobowiązany informować Skarbnika Powiatu.
  4. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-19

Wyświetleń: 829

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-19

« POWRÓT

WYDRUK