» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Geodeta Powiatowy

Kompetencje Komórki Organizacyjnej Geodeta PowiatowyKOMÓRKA  GEODETA  POWIATOWY

1. Geodeta Powiatowy realizuje kompetencje wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. W zakresie wskazanym w pkt.1 w szczególności wykonuje następujące zadania:
1) gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjętych do zasobu oraz udostępnianie zasobu,
2) prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
3) planowanie prac geodezyjnych i kartograficznych i klasyfikacji gruntów,
4) ogłaszanie i prowadzenie przetargów na roboty geodezyjne dotyczące modernizacji mapy i operatu ewidencji gruntów,
5) uzgadnianie projektów geodezyjnych osnów poziomych i wysokościowych,
6) zakładanie punktów szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej,
7) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
8) prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji
o terenie,
9) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
10) ocena zgodności realizacji projektowanych sieci uzbrojenia,
11) współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie inwentaryzacji powykonawczej,
12) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
13) sprzedaż dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prowadzenie dokumentacji
w tym zakresie,
14) dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym,
15) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym,
16) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w formie konwencjonalnych rejestrów i map,
17) gromadzenie i aktualizacja danych o gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
18) wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów,
19) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
20) organizacja katastru we współpracy z wydziałami Ksiąg Wieczystych,
21) współpraca ze statystyką państwową i analizy na potrzeby lokalne,
22)sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

3. Geodeta Powiatowy realizuje kompetencje wynikające z ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w tym sporządzanie wniosków do sądu celem ujawnienia stosownych zmian w księgach wieczystych.


Osoba wprowadzająca dokument: Jarosław Leńdźwa

Data wprowadzenia: 2016-06-20

Wyświetleń: 2267

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-02
Edycja dokumentu: Jarosław Leńdźwa, dnia: 2007-10-26
Edycja dokumentu: Jarosław Leńdźwa, dnia: 2010-06-15
Edycja dokumentu: Jarosław Leńdźwa, dnia: 2010-06-15
Edycja dokumentu: Jarosław Leńdźwa, dnia: 2012-05-29
Edycja dokumentu: Jarosław Leńdźwa, dnia: 2016-06-20
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK