» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Komunikacji

KOMPETENCJE WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z dnia 11.09.2015r.

 Uchwała Nr 74/268/2015 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2015 roku

 

 zmiany

-    uchwała Nr 70/262/2015 Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2015 roku

    

§ 57.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

1.  Wsydział  Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w zakresie komunikacji wykonuje zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących, ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych, w szczególności:

1)       prowadzenie rejestracji i ewidencji pojazdów,

2)       wydawanie dokumentów rejestracyjnych: tablic i dowodów rejestracyjnych,  nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych,

3)       nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdów: numerów nadwozia lub podwozia oraz zastępczych tabliczek znamionowych,

4)       kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,

5)       wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,

6)       prowadzenie ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób, wobec których orzeczono zakaz ubiegania się o uprawnienia,

7)       kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami oraz na badania lekarskie osób w celu stwierdzenia przeciwwskazań (lub ich braku) do kierowania pojazdami,

8)       wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

9)       wydawanie kart parkingowych,

10)   prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisy do rejestrów,

11)   wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

12)   prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,

13)   nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,

14)   nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców,

15)   wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,

16)   sporządzanie i przekazywanie właściwym podmiotom statystyk oraz raportów wymaganych przepisami prawa,

17)   sporządzanie i przekazywanie Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej listy kandydatów
na instruktorów w celu wyznaczenia terminu egzaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Justyna Warecka

Data wprowadzenia: 2017-09-06

Wyświetleń: 2750

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Justyna Warecka, dnia: 2011-07-13
Edycja dokumentu: Jolanta Kowolik, dnia: 2012-05-29
Edycja dokumentu: Justyna Warecka, dnia: 2015-09-16
Edycja dokumentu: Justyna Warecka, dnia: 2015-09-16
Edycja dokumentu: Justyna Warecka, dnia: 2017-09-06
Edycja dokumentu: Justyna Warecka, dnia: 2017-09-06
Edycja dokumentu: Justyna Warecka, dnia: 2017-09-06
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK