» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2008 roku

Uchwała nr 132/656/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".Symbol: 132/656/2008

Uchwała nr 132/656/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lipca 2008 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały  w  sprawie zmiany do Uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".

 

 

Na podstawie  art.  32,  ust.  2,  pkt  1    w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)  

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Skierować pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany do Uchwały  Nr  XIX/187/2007  Rady  Powiatu  w  Tarnowskich Górach  z  dnia  27  grudnia   2007  roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Uchwała nr     /   /2008

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia     2008 roku

 

w sprawie  zmiany  do  uchwały  nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Rada Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1 ust. 1  "Dochody  budżetu  Powiatu  Tarnogórskiego  na   2008   rok"  zmienia  się  kwotę 113 798 986 zł na kwotę 114 300 882 zł

 

 2. w § 2 ust. 1 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego  na  2008  rok"  zmienia  się   kwotę 122 914 974  zł na kwotę 123 416 870 zł

 

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 3

 

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 4

 

   

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 5

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

§ 6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-08-01

Wyświetleń: 1043

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 132/656/2008 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2008-08-01, Pobrań: 539

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-07-31
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-08-01
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK