» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2008 roku

Uchwała nr 132/655/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rokSymbol: 132/655/2008

Uchwała nr 132/655/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lipca 2008 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1.

 

Uruchomioną rezerwę ogólną w wysokości 14.840 zł przeznaczyć na:

-      pokrycie kosztów udziału zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Świerklaniec w Mistrzostwach Polski Młodzików w kwocie 2.000 zł;

-      pokrycie kosztów uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach oraz
w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Piekarach Śląskich w kwocie 2.383 zł;

-      pokrycie kosztów działalności wielodzietnej rodziny zastępczej poczynając od września 2008 roku w kwocie 10.457 zł.

 

 

§ 2.

 

Do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku  w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 4  W budżecie tworzy się rezerwy ust. 1 ogólną

zmienia się kwotę 23.555 zł na kwotę 8.715 zł.

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Wyświetleń: 1019

Załączniki:
1) załączniki do uchwały nr 132/655/2008 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2008-07-31, Pobrań: 500

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-07-31

« POWRÓT

WYDRUK