» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2008 roku

Uchwała nr 132/654/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rokSymbol: 132/654/2008

Uchwała nr 132/654/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lipca 2008 roku

 

w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007  roku  w  sprawie  Budżet  Powiatu  Tarnogórskiego  na  2008  rok  oraz  zmiany do układu  wykonawczego  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady  Powiatu  w  Tarnowskich  Górach  z  dnia  27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w  §  1  ust.  1  "Dochody  budżetu  Powiatu  Tarnogórskiego  na  2008  rok"  zmienia  się  kwotę 113 760 237 zł na kwotę 113 798 986 zł

 

2. w § 1 ust. 2 "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok   z  tytułu  dotacji  na  zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat" zmienia się kwotę 11 702 294 zł na kwotę 11 741 043 zł

 

3. w § 2 ust. 1 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok" zmienia się kwotę 122 876 225 zł na kwotę 122 914 974 zł

 

4. w § 2 ust. 2 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" zmienia się kwotę 11 702 294 zł na kwotę 11 741 043 zł

 

5. w § 2 ust. 4 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2008 roku" zmienia się kwotę 14 626 105 zł na kwotę 14 606 105 zł

 

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku  Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach    z dnia 27 grudnia 2007 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 4

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku  Wydatki  budżetu  Powiatu  Tarnogórskiego na  2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 5

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 8 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 27 grudnia 2007 roku  Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 6

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 10 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku Wydatki budżetu powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2008 roku zgodnie  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

 

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 8

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

 

§ 9

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

 

§ 10

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 8 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

 

§ 11 

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 10 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

 

§ 12

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 13

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Wyświetleń: 927

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 132/654/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2008-07-31, Pobrań: 462

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-07-31

« POWRÓT

WYDRUK