» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków » Powiatowy Konserwator Zabytków

Tytuł:  Wydawanie opinii i zaleceń konserwatorskich

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek
3) Oświadczenie

Data wprowadzenia: 2021-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2021-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2021-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań przy zabytku

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2021-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2021-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydawanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2021-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych i obszarów niewpisanych do rejestru zabytków a ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Klauzula informacyjna

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna

Data dokumentu: 2018-06-11

Data wprowadzenia: 2019-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacje o dotacjach celowych na prace przy obiektach zabytkowych

Data wprowadzenia: 2012-01-16

WIĘCEJ »
POWRÓT