» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu

Tytuł:  Procedura wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Symbol: BKS

Załączniki:
1) wniosek
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wpisanie stowarzyszeń do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Symbol: BKS

Załączniki:
1) wniosek
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczych/uczniowskich klubów sportowych

Symbol: BKS

Załączniki:
1) wniosek
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej / uczniowskich klubów sportowych

Symbol: BKS

Załączniki:
1) wniosek
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-05

WIĘCEJ »
POWRÓT