» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XI z dnia 27.06.2007r.

Tytuł:  Uchwała Nr XI/122/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała nr XI 122

Data wprowadzenia: 2007-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XI/121/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, obejmującego nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Szwedzkiej.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XI/120/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XI/119/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XI/118/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Gminie Radzionków, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XI/117/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Filii Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XI/116/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XI/115/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół z Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2007-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XI/114/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-06-29

WIĘCEJ »