» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 29/153/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał VI i VII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 29/153/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/152/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 29/152/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/151/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania zespołu opiniującego celem przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2007 roku z zakresu pomocy społecznej.

Symbol: 29/151/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/150/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w związku z zamiarem prowadzenia na terenie szpitala działalności gospodarczej pn. "Bufet szpitalny - kawiarenka".

Symbol: 29/150/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/149/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/272/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2004 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21 i ul. Pyskowickiej 47 - 51 prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 29/149/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/148/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr LI/501/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 29/148/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/147/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie założenia III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. H. Sienkiewicza 6.

Symbol: 29/147/2007

Załączniki:
1) Uchwała nr 29/148/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/146/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2006 roku

Symbol: 29/146/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/145/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

Symbol: 29/145/2007

Data wprowadzenia: 2007-04-19

WIĘCEJ »