» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2024) » Sesja XLIX w dniu 20.12.2022r.

Tytuł:  uchwała nr XLIX/422/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-422-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 2535.48 KB

Data wprowadzenia: 2023-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/421/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-421-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 912.03 KB

Data wprowadzenia: 2023-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/423/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2023 roku

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-423-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 366.48 KB

Data wprowadzenia: 2023-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/427/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok,

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-427-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 219.51 KB

Data wprowadzenia: 2023-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/426/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-426-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 526.02 KB

Data wprowadzenia: 2023-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/425/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-425-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 276.75 KB

Data wprowadzenia: 2023-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/428/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi złożonej przez pana D.Ś. na Starostę Tarnogórskiego.

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-428-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 205.49 KB

Data wprowadzenia: 2023-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/424/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-424-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 340.53 KB

Data wprowadzenia: 2023-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/420/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-420-2022 z dn. 20.12.2022. Typ: PDF, Rozmiar: 188.42 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr XXXVII-354-2009 Typ: PDF, Rozmiar: 177.06 KB

Data wprowadzenia: 2022-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/418/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028,

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-418-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 795.94 KB

Data wprowadzenia: 2022-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/417/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-417-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 1049.85 KB

Data wprowadzenia: 2022-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/419/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-419-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 360.58 KB

Data wprowadzenia: 2022-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIX/416/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego

Załączniki:
1) uchwała nr XLIX-416-2022 z dn. 20.12.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 216.64 KB

Data wprowadzenia: 2022-12-22

WIĘCEJ »
POWRÓT