» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2020

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Finansowo-Księgowy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: KNT.1712.5.2020

Tarnowskie Góry, dnia 16.12.2020 r.


KNT.1712.5.2020

Pani
Agnieszka Nolewajka 
Naczelnik Wydziału 
Finansowo-Księgowego
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 26 ust.1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 roku), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry w temacie: „Prawidłowość rozliczania kosztów podróży służbowej”, przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
   W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 02.11.2020r. do 30.11.2020 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. nierzetelną kontrolę formalno-rachunkową rachunków kosztów podróży do Polecenia wyjazdu służbowego: Nr 28/2019, Nr 61/2019, Nr 425/2019 oraz Nr 656/2019, w zakresie nie zakwestionowania braku dat i podpisów wystawcy dowodów tj. pracowników przedkładających ww. rachunki kosztów podróży, co jest niezgodne z Rozdziałem II ust. 8 pkt 1 Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (załącznik do Zarządzenia nr 86/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach).
   W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1712.5.2020, wnoszę o dokonywanie rzetelnej kontroli formalno-rachunkowej rachunków kosztów podróży w zakresie posiadania przez nie wszystkich wymaganych cech dowodu księgowego, zgodnie z Rozdziałem II ust. 8 pkt 1  Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
     Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 r.), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził:
Inspektor w Wydziale Kontroli Andrzej Dembończyk

Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Komentarz:

  


Osoba wprowadzająca dokument: Andrzej Dembończyk

Data dokumentu: 2020-12-16

Data wprowadzenia: 2020-12-16

Wyświetleń: 174

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2020-12-16

« POWRÓT

WYDRUK