» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2020 rok

Sesja w dniu 28 stycznia 2020 rokuData: 28 stycznia 2020 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniach 26 listopada i 17 grudnia 2019 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (druk nr 1/2020).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok (druk nr 4/2020).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 (druk nr 5/2020).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół wchodzących w jego skład (druk nr 3/2020).
10. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok.
12. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego w zakresie rozpatrywanych spraw w 2019 roku.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://sesja.tarnogorski.pl/.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2021-04-14

Wyświetleń: 256

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-01-21
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2021-04-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK