» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2020 rok

Tytuł:  Kontrola stanu technicznego i infrastruktury oraz przygotowanie do „Akcji Zima” – 3-31 grudnia 2020 roku

Data wprowadzenia: 2020-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2019 rok - 15-30 czerwca 2020 roku

Data wprowadzenia: 2020-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola stanu technicznego, infrastruktury i zagospodarowania domów pomocy społecznej - 30 stycznia-31 marca 2020 roku

Data wprowadzenia: 2020-02-04

WIĘCEJ »