» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Raport o stanie powiatu

Raport o stanie powiatuRaport o stanie powiatu

Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przedmiotowy raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu oraz realizowanego budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2019-05-22

Wyświetleń: 771

Załączniki:
1) Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu tarnogórskiego Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2020-06-19, Pobrań: 1310, Typ: DOC, Rozmiar: 249.5 KB


« POWRÓT