» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2019

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Finansowo-KsięgowySymbol: KNT.1712.3.2019

Tarnowskie Góry, dnia 15.05.2019 roku

KNT.1712.3.2019

Pani
Agnieszka Nolewajka
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 26 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2.10.2018 r.), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry w temacie „Prawidłowość przyznania, korzystania i rozliczania płatności za pomocą służbowych kart płatniczych” przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 10.04.2019 roku do 30.04.2019 roku stwierdzono nieprawidłowe powiązanie jednej karty płatniczej do rachunku wydatków Starostwa Powiatowego, co nie jest zgodne z przepisem stanowiącym, że służbowe karty płatnicze powiązane są z bankowymi rachunkami służbowymi oddzielnie dla każdej karty zawartym w §3 ust. 2 Instrukcji dotyczącej zasad przyznawania, korzystania oraz rozliczania płatności za pomocą kart płatniczych przy wydatkowaniu środków budżetu Powiatu Tarnogórskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr 382/1803/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zasad przyznawania, korzystania oraz rozliczania płatności za pomocą kart płatniczych przy wydatkowaniu środków budżetu Powiatu Tarnogórskiego.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1712.3.2019, wnoszę o powiązanie kart płatniczych zgodnie z Instrukcją dotyczącą zasad przyznawania, korzystania oraz rozliczania płatności za pomocą kart płatniczych przy wydatkowaniu środków budżetu Powiatu Tarnogórskiego stanowiącą załącznik do uchwały nr 382/1803/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zasad przyznawania, korzystania oraz rozliczania płatności za pomocą kart płatniczych przy wydatkowaniu środków budżetu Powiatu Tarnogórskiego.
     Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018  Starosty Tarnogórskiego z dnia 2.10.2018 r.), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządzili:
Główny specjalista w Wydziale Kontroli Bogdan Droś,
Główny specjalista w Wydziale Kontroli Jolanta Sorn-Tomczewska.
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.


Osoba wprowadzająca dokument: Jolanta Sorn-Tomczewska

Data dokumentu: 2019-05-15

Data wprowadzenia: 2019-05-16

Wyświetleń: 512

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jolanta Sorn-Tomczewska, dnia: 2019-05-16

« POWRÓT

WYDRUK