» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2018

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach



Symbol: KNT.1712.2.2018

Tarnowskie Góry, dnia 13 czerwca 2018 roku

KNT.1712.2.2018


Pan Dariusz Łuczak
Naczelnik Wydziału Gospodarczego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 35 zarządzenia nr 92/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych z późn. zm., w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w temacie: „Prawidłowość rozliczenia pracy samochodów służbowych eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach” stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanym przez Pana wydziale wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. nie zaktualizowaniu Zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Gospodarczy dotyczących użytkowania samochodów służbowych, w tym prowadzenia ewidencji i rozliczania przebiegu użytkowanych pojazdów oraz wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla Citroena Jumpy, co niezgodne jest z § 7 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała nr 233/991/2017 roku Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 sierpnia 2017 roku ze zmianami),
2. nie wypełnieniu rubryk załącznika do karty drogowej nr 4/B/2018 za miesiąc kwiecień 2018 roku:
- w pozycji 1 - „Daty” jazdy, „Trasy jazdy”, „Godziny odjazdu”, „Godziny przyjazdu”, „Przebiegu km”,
- w pozycji 7 - „Daty” jazdy, „Godziny odjazdu”, „Godziny przyjazdu”, „Przebiegu km”,
- w pozycji 9 - „Godziny odjazdu”, „Godziny przyjazdu”, „Przebiegu km”,
- w pozycji 10 - „Godziny przyjazdu”,
oraz wpisywaniu we wszystkich pozycjach załącznika karty drogowej nr m4/B/2018 i nr 4/J/2018 za miesiąc kwiecień 2018 roku w rubryce „Osoby korzystające z pojazdu” symbolu lub nazwy wydziału osób korzystających z samochodu służbowego, co niezgodne jest z § 1 oraz z § 5 zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych.
3. nierzetelnej kontroli karty drogowej nr 4/J/2018 za miesiąc kwiecień 2018 roku dla Citroena Jumpy w zakresie nieprawidłowego ustalenia przekroczenia zużycia
paliwa, co niezgodne jest z § 5 ust. 1 zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych,
4. braku aktualizacji norm zużycia paliwa dla eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych na podstawie przeprowadzonych okresowych analiz zużycia paliwa, co niezgodne jest z § 5 ust. 2 zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych,
5. uznaniu przez Naczelnika wydziału za miesiąc kwiecień 2018 przekroczenia norm zużycia paliwa oraz uznaniu oszczędności zużycia paliwa, niezgodne z § 4 zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1712.2.2018, zobowiązuję do:
1. zaktualizowania Zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Gospodarczy dotyczących użytkowania samochodów służbowych, w tym prowadzenia ewidencji i rozliczania przebiegu użytkowanych pojazdów oraz wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla Citroena Jumpy, zgodnie z § 7 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała nr 233/991/2017 roku Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 sierpnia 2017 roku ze zmianami),
2. wypełniania miesięcznej karty drogowej oraz załącznika do tej karty, zgodnie z § 1 oraz z § 5 zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych,
3. przeprowadzania rzetelnej kontroli kart drogowych w zakresie ich wypełnienia zgodnie z § 2 zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych,
4. aktualizacji norm zużycia paliwa dla eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych na podstawie przeprowadzonej okresowej analizy zużycia paliwa, zgodnie z § 5 ust. 2 zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych,
5. uznawania przekroczenia norm zużycia paliwa oraz oszczędności zużycia paliwa, zgodnie z § 4 zarządzenia nr 6/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych.
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził: Główny specjalista w Wydziale Kontroli Bogdan Droś.
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.


Osoba wprowadzająca dokument: Tomasz Kansy

Data dokumentu: 2018-06-13

Data wprowadzenia: 2018-07-17

Wyświetleń: 661

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Tomasz Kansy, dnia: 2018-06-19
Edycja dokumentu: Tomasz Kansy, dnia: 2018-07-17
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK