» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 224/940/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Symbol: 224/940/2017

Załączniki:
1) załącznik
2) 224/940/2017

Data dokumentu: 2017-06-26

Data wprowadzenia: 2019-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 224/943/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 223/939/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19.06.2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Symbol: 224/943/2017

Załączniki:
1) 224/943/2017

Data dokumentu: 2017-06-26

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 224/942/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok.

Symbol: 224/942/2017

Załączniki:
1) 224/942/2017
2) załączniki

Data dokumentu: 2017-06-26

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 224/941/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Obwodnica i Olimpijczyków.

Symbol: 224/941/2017

Załączniki:
1) 224/941/2017

Data dokumentu: 2017-06-26

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 224/939/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 2947/83 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Litewskiej.

Symbol: 224/939/2017

Załączniki:
1) 224/939/2017
2) załącznik

Data dokumentu: 2017-06-26

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »