» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Zgłoszenia budowy » Rok 2017

Tytuł:  BA.6743.18.28.2017 - Halina i Stefan Grund - budowa sieci i przyłącza wody

Załączniki:
1) sieć wodociągowa DN 90 PE Typ: ODT, Rozmiar: 24.39 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.12.2.2012 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.22.2017 - Andrzej Ślązak - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Załączniki:
1) sieć wodociągowa i kanalizacyjna Typ: ODT, Rozmiar: 11.69 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.31.2017 - Krystyna Gajda - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Załączniki:
1) rozbudowa budynku mieszkalnego Typ: ODT, Rozmiar: 23.58 KB

Data wprowadzenia: 2018-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.22.2017 - Kamrad-Ludyga, Langer, Kornas - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 42 KB

Data wprowadzenia: 2018-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.13.2017 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej - Dorota Sporek D.S. LOGISTIC

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.12.2017 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.32.2017-ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.-Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) zgłoszenie Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.24.2017 - Michał Konieczny - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 42.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.33.2017 - Sieć kanalizacji deszczowej - Gmina Tarnowskie Góry

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.11.2017 - Marian Frej - budowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.20.2017, Maria i Tadeusz Łuccy, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.15.5.2017 - Tauron Dystrybucja S.A. - budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.23.2017 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Załączniki:
1) sieć wodociągowa Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.21.2017 - Jacek Michalak UP RENT - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami

Załączniki:
1) wodociąg, kanalizacja Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.20.2017, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu, sieć wodociągowa

Załączniki:
1) plik Typ: ODT, Rozmiar: 9.71 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.10.2017 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Budowa kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.19.2017 - PROTONET Adrian Ludyga - budowa sieci telekomunikacyjnej/kabel światłowodowy

Załączniki:
1) sieć Typ: DOC, Rozmiar: 45.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.30.2017-OLMET-rozbudowa sieci wodociagowej

Załączniki:
1) postanowienie Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.26.2017-Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.-sieć wodociagowa

Załączniki:
1) PWiK Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.26.2017-Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.-sieć wodociagowa

Załączniki:
1) PWiK Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.21.2017, Artur Biały, budowa sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z przyłączem wody

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.17.2017., Anna Kierat, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.9.2017 - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.29.2017 - Anna Gryc - rozbudowa wejścia głównego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Załączniki:
1) rozbudowa budynku mieszkalnego Typ: ODT, Rozmiar: 23.65 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.17.2017 - Paśmionka, Majowski, Poprawa, Bonczek - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 42.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.19.2017 - Gmina Zbrosławice - budowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.18.2017 - Szarkowscy - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 42 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.18.2017 - Dariusz i Magdalena Błaszczyńscy - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.15.4.2017 - Tauron Dystrybucja S.A. - budowa stacji transformatorowej oraz budowa linii kablowej nN

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.8.2017 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - sieć kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.14.2017, Gmina Zbrosławice, budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.25.2017 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. - budowa sieci wodociągowej z przyłaczami

Załączniki:
1) wodociąg Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2017-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.16.2017, Dominik Mzyk, rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.27.2017-Szołtysik-przebudowa budynku mieszkalnego

Załączniki:
1) Szołtysik Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.23.2017 - Aleksandra i Rafał Górka - budowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) sieć wodociagowa DN 90 PE Typ: ODT, Rozmiar: 24.87 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.12.2017-PROTONET Adrian Ludyga - budowa sieci telekomunikacyjnej - kabel światłowodowy

Załączniki:
1) telekomunikacja Typ: DOC, Rozmiar: 36.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.24.2017 - Leszek Matysiak, Ewelina Gulik - rozbudowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) rozbudowa sieci wodociągowej Typ: DOC, Rozmiar: 42 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.15.2017 - Tauron Dystrybucja S.A. - sieć kablowa nn

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.17.2017 - Dorota Wojtacha - dom jednorodzinny

Załączniki:
1) Budynek mieszkalny jednorodzinny Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.21.2017 - Piotr Solga - budowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) sieć wodociagowa DN 63 PE Typ: ODT, Rozmiar: 24.88 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.15.2017, Gmina Zbrosławice, rozbudowa oświetlenia

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 40.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.16.2017-Łukasz Sroka-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) brak sprzeciwu Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.17.1.2017 - TAURON - budowa i przebudowa słupów i linii napowietrznej 1kV z przyłączami

Załączniki:
1) sieć napowietrzna 1kV Typ: ODT, Rozmiar: 10.74 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.13.3.2017 - Adrian i Patrycja Wiśniewscy. - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Załączniki:
1) dom jednorodzinny Typ: ODT, Rozmiar: 13.22 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.12.2017 - Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. - budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.15.3.2017 - Tauron Dystrybucja S.A. - sieć napowietrzna niskiego napięcia

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data wprowadzenia: 2017-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.14.2017 - Mirosław Pająk, Teresa Pająk, Krystyna Dembińska, Anna Bugno - sieć kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 38.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6740.18.20.2017-Veolia południe Sp. z o.o.-stacja transformatorowa i linia kablowa nN

Załączniki:
1) nie wniesienie sprzeciwu Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.18.2017-Mularczyk-budynek mieszkalny

Załączniki:
1) Mularczyk Typ: DOC, Rozmiar: 43 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.13.2017 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu - sieć kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.19.2017 - Jan Zięba, E. Zięba, Józef Zięba, W. Zięba, H. Chrzęstek - budowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) sieć wodociągowa Typ: ODT, Rozmiar: 11.59 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.7.2017 - Developer i Recycling Sp. z o.o. - dom jednorodzinny

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 54.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.14.2017 - sieć wodociągowa - Eugeniusz Michalski

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 59.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.11.2017, Katarzyna Sędzimir, rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.16.2017 - Jor-Trans - Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Załączniki:
1) Sieć deszczowa Typ: DOC, Rozmiar: 42 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.13.2.2017 - Aleksandra Lerska - przebudowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) przebudowa sieci Typ: ODT, Rozmiar: 13.66 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.5.2017 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 38.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.15.2017 - Małgorzata Gemuła - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji

Załączniki:
1) wodociąg Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.6.2017 - Agnieszka i Andrzej Dziubosz - budowa budynku jednorodzinnego

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.10.2017, Bożena i Waldemar Figurowicz, rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku garażowo - gospodarczego i przydomowej oczyszczalni ścieków

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.13.2017-M.NIKIEL, K.MICHALSKI, M.JACHOWICZ-Budowa sieci kanalizacji

Załączniki:
1) kanalizacja Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.12.2017 - D.Heliosz, M.Heliosz, K.Sleziak, J.Golabek-Budowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) wodociąg Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.10.2017 - Arkadiusz Paśmionka, Bogdan Majowski, Michał Poprawa, Magdalena Bonczek - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.9.2017 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 60.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.8.2017, Przedsiębiorstwo Nasienne "Księży Las", budowa wodociągu technologicznego do podlewania upraw rolnych - etap I

Załączniki:
1) wodociąg Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.9.2017 - Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 SA - sieć elektroenergetyczna

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.8.2017 - Borucka-Bąbik - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.7.2017 - Iwona i Adam Borkowscy, Joanna i Grzegorz Pietranek, Tomasz Grzebieluch, Paweł Kowalski, Michał Kowalski - rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Załączniki:
1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Typ: DOC, Rozmiar: 42 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.11.2017 - Domat s.c. - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Załączniki:
1) Rozbudowa sieci wodociągoweji kanalizacyjnej Typ: DOC, Rozmiar: 42.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.8.2017 - Jor-Trans - Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Załączniki:
1) Wycofanie wniosku Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.11.2017 - Kubaccy - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.7.2017 - Opolka - dom jednorodzinny

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.6.2017, Danuta i Zbigniew Rusek, budowa domu mieszkalnego

Załączniki:
1) budynek Typ: DOC, Rozmiar: 40.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.15.2.2017 - Kocyga - dom jednorodzinny

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.6.2017-Sikora-nadbudowa budynku miszkalnego

Załączniki:
1) sprzeciw Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.10.2017-Wolnik, Maligłówka, Rospondek- sieć sanitarna

Załączniki:
1) Wolnik Typ: DOC, Rozmiar: 45 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.4.2017 - Klaudia i Marcin Kierszniok, Małgorzata i Marcin Wosz - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) opis Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.6.2017 - Kośka - kanalizacja sanitarna

Załączniki:
1) plik Typ: DOC, Rozmiar: 42.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.7.2017, Artur Kucab, Agnieszka Kieryk, rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) rozbudowa kanalizacji Typ: DOC, Rozmiar: 40.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.9.2017 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - sieć wodociągowa

Załączniki:
1) brak sprzeciwu Typ: DOC, Rozmiar: 61.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.5.2017 - Kępiński Andrzej - Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku

Załączniki:
1) Kępiński Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.5.2017, Tomasz Nocuń, budowa budynku mieszkalnego

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.12.1.2017 Stanisław Wyderka dom

Załączniki:
1) plik 2 Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.15.1.2017 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 38.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.3.2017 - Borucka-Bąbik - rozbudowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.2.2017 - Marcin Milewski, Aneta Wiśniowska - sieć wodno-kanalizacyjna

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.3.2017 - Urszula Meyer - przebudowa budynku mieszkalnego

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.3.2017 - D.S. LOGISTIC Dorota Sporek - sieć kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 39 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.4.2017-Grela,Mol, Walaszczyk, Kordiaczyńska-Dziura, Dziura, Mienglijewa-Śliwa, Nowiccy, Grabowscy-rozbudowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 34 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.4.2017 - Adam Fryda - budowa budynku gospodarczego

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.1.2017 - Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 SA - rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 33 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.4.2017 - Katarzyna Świerc - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków inwestora

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.3.2017 - Krzysztof Banaś, Katarzyna Krzok, Joanna Zawielak, Bartosz Kaczmarek, Dawid Muchla, Edward Brzezina, Peter Brzezina, Beata Pasek, Wojciech Pasek, Tadeusz Juskowiak - rozbudowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 42.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.13.1.2017 - Krystyna Głogowska - rozbudowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.19.1.2017 - Gmina Radzionków - budowa elektroenergetycznej linii kablowej

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.16.2.2017 - Katarzyna i Wojciech Susek - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem wody do budynku inwestora

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 45.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.2.2017 - Joanna Wieczorek - nadbudowa budynku jednorodzinnego

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.14.1.2017 - Jakub Hawranek - przebudowa i rozbudowa budynku jednorodzinnego

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 41 KB

Data wprowadzenia: 2017-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  BA.6743.18.1.2017 - Wolnik - rozbudowa sieci wodociągowej

Załączniki:
1) Plik Typ: DOC, Rozmiar: 44.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-02-09

WIĘCEJ »
POWRÓT