» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwały Zarządu Powiatu od 2022 roku

https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewTarnowskichGorach/tabBrowser/bags//2950/ZBI%C3%93R-UCHWA%C5%81-ZARZ%C4%84DU-POWIATU-TARNOG%C3%93RSKIEGO

Baza Aktów Własnych (BAW) pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej bazy wraz z elektronicznymi skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi metrykami.

Tym samym BAW pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego” – zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych art. 28 ust. 1,2.

Portal BAW spełnia wszystkie wymogi dla BIP i może stanowić fragment BIP urzędu.

Data wprowadzenia: 2021-12-30

  »  Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji
  »  Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
  »  Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
  »  Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
  »  Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji

POWRÓT