» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2006 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 19.12.2006r.Symbol: EB0049-14/06

Data sesji: 19.12.2006r.

Godzina sesji: 14:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z  sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2006 r.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok, przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006rok Powiatu Tarnogórskiego do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. „ Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok”.
5.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
6.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
7.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogórskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.
8.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.
9.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
10.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/118/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej.
11.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego działki gruntu położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Szwedzkiej 2.
12.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie darowizny na rzecz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Głównej.
13.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pana Jacka Wieczorka właściciela Zakładu Usługowego Konserwacja Terenów Zielonych w Bytomiu na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach za bezzasadną.
14.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Państwa Agnieszkę i Sławomira Kowal na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
15.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Tarnogórskiego Gabriela Tobora.
16.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty - Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.
17.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr II/19/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
18.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie zmiany uchwały nr I/22/2006 Rady Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
19.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr II//2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2007 rok.
20.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
21.Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
22.Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
23.Zakończenie sesji.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (11.12.2006)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Wyświetleń: 1922

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2006-12-11
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK