» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2006 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 26.09.2006 rokuSymbol: EB.0049-11/2006

Data sesji: 26.09.2006r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z  sesji Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2006 r.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIV//2006 w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 r., przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006r.  do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. „Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok”.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIV//2006 w sprawie zmiany do uchwały nr LII/516/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIV//2006 w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Stowarzyszenia„ Droga S 11”.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIV//2006 w sprawie odwołania radnego Huberta Irmlera
z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LIV//2006 w sprawie odwołania radnego Eugeniusza Witka
z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji  ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach i powołania na stanowisko Przewodniczącego tejże Komisji.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
11. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
12. Zakończenie sesji.

Numeracja uchwał podjętych na niniejszej sesji rozpocznie się od numeru LIV/575/2006.
Do zawiadomienia o sesji dołączone są projekty uchwał zawarte w porządku obrad.
Jednocześnie informuję, że w przypadku wpłynięcia do dnia sesji  opinii Śląskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych do dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany do uchwały
nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze, przedmiotowe projekty zostaną włączone do niniejszego porządku obrad.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (25.09.2006)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz


Osoba wprowadzająca dokument: Danuta Stroba

Data wprowadzenia: 2006-09-25

Wyświetleń: 1806

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Danuta Stroba, dnia: 2006-09-25
Przesunięcie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2006-11-30
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK