» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2014 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 77/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 77/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 77/2014

Data dokumentu: 2015-01-31

Data wprowadzenia: 2015-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 73/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.12.2014 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 73/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 73/2014

Data dokumentu: 2014-12-18

Data wprowadzenia: 2014-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 72/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.12.2014 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 72/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 72/2014

Data dokumentu: 2014-12-18

Data wprowadzenia: 2014-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 68/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.12.2014 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 68/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 68/2014

Data dokumentu: 2014-12-08

Data wprowadzenia: 2014-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 67/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.12.2014 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 67/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 67/2014

Data dokumentu: 2014-12-08

Data wprowadzenia: 2014-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 65/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.12.2014 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 65/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 65/2014

Data dokumentu: 2014-12-08

Data wprowadzenia: 2014-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach

Symbol: 59/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 59/2014

Data dokumentu: 2014-11-21

Data wprowadzenia: 2014-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 52/2014 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 52/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 52/2014

Data dokumentu: 2014-09-26

Data wprowadzenia: 2014-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 51/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. oceny wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej dofinansowania w ramach programu pn. " Aktywny samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 51/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 51/2014

Data dokumentu: 2014-09-23

Data wprowadzenia: 2014-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.09.2014 r. w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego.

Symbol: 50/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 50/2014

Data dokumentu: 2014-09-17

Data wprowadzenia: 2014-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 47/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.09.2014 roku w sprawie postępowania w sytuacjach kryzysowych

Symbol: 47/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2014
2) Plan ewakuacji
3) Załącznik nr 1
4) Załącznik nr 2
5) Załącznik nr 3
6) Załącznik nr 4
7) Załącznik nr 5.1
8) Załącznik 5.2
9) Załącznik nr 5.3
10) Załącznik 5.4
11) Załącznik nr 5.5
12) Załącznik nr 6.1
13) Załącznik nr 6.2
14) Załącznik nr 6.3
15) Załącznik nr 6.4
16) Załącznik nr 7.1
17) Załącznik nr 7.2
18) Załącznik nr 7.3
19) Załącznik nr 8
20) Załącznik nr 9
21) Załącznik nr 10
22) Procedury

Data dokumentu: 2014-09-08

Data wprowadzenia: 2014-09-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 37/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 37/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 37/2014

Data dokumentu: 2014-07-02

Data wprowadzenia: 2014-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 42/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.07.2014 r. w sprawie zaleceń Starosty Tarnogórskiego do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Symbol: 42/2014

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 42/2014

Data dokumentu: 2014-07-18

Data wprowadzenia: 2014-07-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.06.2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 34/2014

Załączniki:
1) zarządzenie 34/2014
2) załącznik nr 1
3) załącznik nr 2
4) załącznik nr 3
5) załącznik nr 4
6) załącznik nr 5
7) załącznik nr 6
8) załącznik nr 7
9) załącznik nr 8
10) załącznik nr 9
11) załącznik nr 10
12) załącznik nr 11
13) załącznik nr 12
14) załącznik nr 13
15) załącznik nr 14
16) załącznik nr 15
17) załącznik nr 16
18) załącznik nr 17
19) załącznik nr 18
20) załącznik nr 19
21) załącznik nr 20
22) załącznik nr 21

Data dokumentu: 2014-06-16

Data wprowadzenia: 2014-06-17

WIĘCEJ »
POWRÓT