» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 223/1089/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiSymbol: 223/1089/2012

Dokument dostępny w załączniku


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2012-12-18

Wyświetleń: 844

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1089/2012 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2012-12-18, Pobrań: 604

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2012-12-18

« POWRÓT

WYDRUK