» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 171/845/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: 171/845/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 171/845/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/846/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 217/1501/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków o kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: 171/846/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 171/846/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/847/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego za 2011 rok

Symbol: 171/847/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 171/847/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/848/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego na kąpielisku strzezonych nad Jeziorem Chechło - Nakło w okresie letnim 2012 r.

Symbol: 171/848/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 171/848/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/849/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło - Nakło w okresie letnim 2012 r.

Symbol: 171/849/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 171/849/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/850/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 171/850/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 171/850/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 171/851/2012 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatyu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 171/851/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 171/851/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-12

WIĘCEJ »
POWRÓT