» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Organizacje Pozarządowe » wyniki konkursów

Tytuł:  Uchwała nr 193/987/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie ekologi i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Symbol: OŚR.524.18.2021

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2021-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/922/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Symbol: EKS.524.1.2021

Załączniki:
1) Uchwała nr 181/922/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Data dokumentu: 2021-04-12

Data wprowadzenia: 2021-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/896/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wykonanie znaku informacyjnego o światowym dziedzictwie UNESCO.

Załączniki:
1) Uchwała nr 175/896/2021

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/897/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
1) Uchwała nr 175/897/2021

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/898/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
1) Uchwała nr 175/898/2021

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/823/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w latach 2021 –2023 z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Symbol: 155/823/2020

Załączniki:
1) Uchwała nr 155/823/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2020-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/822/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tworogu.

Symbol: 155/822/2020

Załączniki:
1) Uchwała nr 155/822/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/821/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Kaletach.

Symbol: 155/821/2020

Załączniki:
1) Uchwała nr 155/821/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/820/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Świerklańcu.

Symbol: 155/820/2020

Załączniki:
1) Uchwała nr 155/820/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 112/641/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Symbol: EKS.524.1.2020

Załączniki:
1) Uchwała nr 112/641/2020

Data wprowadzenia: 2020-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/545/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Symbol: BKS.524.2.2020

Załączniki:
1) Uchwała nr 90/545/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/546/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: BKS.524.3.2020

Załączniki:
1) Uchwała nr 90/546/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/483/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Świerklańcu.

Załączniki:
1) Uchwała nr 80/483/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/482/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Kaletach.

Załączniki:
1) Uchwała nr 80/482/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/481/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tworogu.

Załączniki:
1) Uchwała nr 80/481/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/233/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
1) Uchwała nr 39/233/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/223/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim.

Załączniki:
1) Uchwała nr 37/223/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku

Data dokumentu: 2019-06-03

Data wprowadzenia: 2019-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/143/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Załączniki:
1) Uchwała nr 28/143/2019

Data dokumentu: 2019-04-17

Data wprowadzenia: 2019-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/112/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: BKS.524.1.2019

Załączniki:
1) Uchwała nr 24/112/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/107/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: BKS.524.2.2019

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2019-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/21/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Świerklańcu.

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/21/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku

Data wprowadzenia: 2018-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/22/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Tworogu.

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/22/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku

Data wprowadzenia: 2018-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/23/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenie punktu w Kaletach.

Załączniki:
1) Uchwała nr 4/23/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku

Data wprowadzenia: 2018-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 300/1301/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
1) Uchwała dot. unieważnienia

Data wprowadzenia: 2018-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 290/1257/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: EKS.524.1.2018

Załączniki:
1) Uchwała nr 290/1257/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 kwietnia 2018 roku

Data dokumentu: 2018-04-09

Data wprowadzenia: 2018-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 261/1138/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świerklańcu.

Załączniki:
1) nr 261/1138/2017

Data wprowadzenia: 2017-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 261/1137/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Tworogu.

Załączniki:
1) nr 261/1137/2017

Data wprowadzenia: 2017-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 261/1136/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach.

Załączniki:
1) nr 261/1136/2017

Data wprowadzenia: 2017-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 224/940/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: EKS.524.3.2017

Załączniki:
1) Uchwała nr 224/940/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku.

Data dokumentu: 2017-07-03

Data wprowadzenia: 2017-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 212/899/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: ZSO

Załączniki:
1) Uchwała nr 212/899/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 maja 2017r.

Data wprowadzenia: 2017-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/858/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: BKS

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2017-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 204/859/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: BKS

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2017-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/726/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Tworogu

Załączniki:
1) uchwała nr 179/726/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/725/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świerklańcu

Załączniki:
1) uchwała nr 179/725/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 179/724/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach

Załączniki:
1) uchwała nr 179/724/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 128/508/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2016 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 128/508/2016

Załączniki:
1) Plik
2) Plik

Data wprowadzenia: 2016-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 125/489/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: EKS

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2016-04-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 125/488/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: EKS

Załączniki:
1) Uchwała nr 125/488/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku

Data wprowadzenia: 2016-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/469/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: EKS

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2016-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/375/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Symbol: 98/375/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 98/375/2015

Data wprowadzenia: 2015-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 54/206/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: ED

Załączniki:
1) Uchwała nr 54/206/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-07-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/198/2015 Zarząd Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: SKPS

Załączniki:
1) Uchwała wyniki konkursu

Data wprowadzenia: 2015-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/179/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: SKPS

Załączniki:
1) Uchwała wyniki konkursu

Data wprowadzenia: 2015-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 44/173/2015

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2015-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 375/1776/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: ED

Załączniki:
1) Uchwała nr 375/1776/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 maja 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 362/1724/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2014 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Załączniki:
1) Uchwała nr 362/1724/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 marca 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 357/1700/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 357/1699/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1247/2013 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki:
1) wynik konkursu kultura

Data wprowadzenia: 2013-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 258/1248/2013 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
1) Wynik konkursu sport

Data wprowadzenia: 2013-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 281/1377/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2013 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Załączniki:
1) Uchwała nr 281/1377/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2013 roku

Data wprowadzenia: 2013-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1305/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1305/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 maja 2013 roku

Data wprowadzenia: 2013-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 163/784/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Załączniki:
1) Uchwała nr 163/784/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 maja 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 162/781/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Załączniki:
1) Uchwała nr 162/781/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2012 r.

Data wprowadzenia: 2012-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 148/712/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
1) Uchwała nr 148/712/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 148/713/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki:
1) Uchwała nr 148/713/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-04-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 81/409/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II edycji konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: VOŚR

Załączniki:
1) Uchwała nr 81/409/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 września 2011 roku

Data wprowadzenia: 2011-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/261/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Symbol: VOŚR

Załączniki:
1) Uchwała nr 53/261/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2011 roku

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 140/191/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego

Symbol: ZE

Załączniki:
1) Uchwała nr 140/191/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
POWRÓT