» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Samodzielne stanowisko ds. BHP

KOMPETENCJE SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS. BHP§ 77

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Samodzielne Stanowisko ds. BHP wykonuje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
1) wykonuje zadania służby bhp w Starostwie w zakresie ustalonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) przeprowadza kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie oraz przestrzegania zasad i przepisów w tym zakresie na poszczególnych stanowiskach pracy,
3) występuje z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości oraz uchybień w zakresie bhp,
4) organizuje szkolenia okresowe pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
5) organizuje zabezpieczenie obiektów w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy i ppoż. zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
6) organizuje okresowe przeglądy obiektów i sprzętu pod kątem zapewnienia stałej sprawności i bezpieczeństwa użytkowania.


Osoba wprowadzająca dokument: Leszek Drozdowski

Data wprowadzenia: 2011-10-07

Wyświetleń: 1271

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Leszek Drozdowski, dnia: 2011-10-07

« POWRÓT

WYDRUK