» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Tytuł:  Zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Składanie wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w trybie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-04

WIĘCEJ »
  »  Ochrona konsumencka
  »  Wnioski do pobrania

POWRÓT