» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 grudnia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 7/45/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 7/45/2010

Załączniki:
1) uchwała 7/45/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/50/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Symbol: 7/50/2010

Załączniki:
1) uchwała nr 7/50/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/49/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie utworzenia "rachunków dochodow samorządowych jednostek budżetowych" w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym

Symbol: 7/49/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 7/49/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/48/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie opinii do "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ożarowice na lata 2009-2016"

Symbol: 7/48/2010

Załączniki:
1) uchwała nr 7/48/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/47/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne

Symbol: 7/47/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 7/47/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/46/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożnego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskeigo wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Symbol: 7-46-2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 7/46/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/44/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 7/44/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 7/44/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/43/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie korekty uchwały Nr 1/1/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 grudnia 2010 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 7/43/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 7/43/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/42/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 7/42/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 7/42/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 7/41/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 7/41/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 7/41/2010

Data wprowadzenia: 2011-01-12

WIĘCEJ »