» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 100/2011 z dnia 18.11.2011 roku w sprawie odwołania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o NiepełnosprawnościSymbol: EO.Z.0716-1-49/11

Zarządzenie Nr 100/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 18.11.2011 r

w sprawie:
odwołania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na podstawie: art. 6a  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz.721 tj. z póź. zm) w zw. § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz.1328
z póź. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Krzysztofę Winiarską z pełnionej funkcji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-11-29

Data wprowadzenia: 2011-12-02

Wyświetleń: 1386

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-12-02

« POWRÓT

WYDRUK