» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 55/2011 z dnia 16.06.2011 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska radcy prawnegoSymbol: EO.Z.0716-1-25/11

ZARZĄDZENIE NR 55/2011
STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 16 CZERWCA 2011R.

Na podstawie §43 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska radcy prawnego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
 Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski
Członkowie Komisji:
 Andrzej Pilot - Wicestarosta Tarnogórski
 Beata Dymarczyk-Grochowina - Sekretarz Powiatu
 Dorota Sosinka - inspektor w Biurze Kadr pełniąca funkcję sekretarza Komisji

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na dwa stanowiska radcy prawnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2009r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-06-24

Data wprowadzenia: 2011-06-27

Wyświetleń: 1188

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-06-27

« POWRÓT

WYDRUK