» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 51/2011 z dnia 31.05.2011 roku w sprawie wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Komórce Geodety PowiatowegoSymbol: EO.Z.0716-1-25/11

Zarządzenie Nr 51/2011
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 31.05.2011 r.

W sprawie wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Komórce Geodety Powiatowego

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 9 i art. 34 ust.1  Ustawy z dnia 5.06.1998r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 142 poz.1592 z 2001r.), §1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 37 poz.333 z 2004 r.)

zarządzam, co następuje

§ 1

Wprowadza się ceny materiałów wraz z kosztami reprodukcji dokumentów wykonywanych w Wydziale Geodety Powiatowego zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2011r. do 31 maja 2013r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

§ 4

Traci moc zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 34/2009 z dnia 20 maja 2009r. W sprawie wprowadzenia cen materiałów i kosztów reprodukcji dokumentów wykonywanych w Komórce Geodety Powiatowego

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Geodeta Powiatowy
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-06-02

Data wprowadzenia: 2011-06-06

Wyświetleń: 1259

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 51/2011 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2011-06-06, Pobrań: 1130, Typ: DOC, Rozmiar: 22.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-06-06

« POWRÓT

WYDRUK