» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2011 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 6/2011 z dnia 03.02.2011 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 2/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie ustalenia procedury inkasa opłaty skarbowej oraz trybu rozliczania poboru opłaty skarbowejSymbol: EO.Z.0716-1-5/11

Zarządzenie nr 6/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia  03.02.2011 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia Nr 2/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie ustalenia procedury inkasa opłaty skarbowej oraz trybu rozliczania poboru opłaty skarbowej

Na podstawie: art.4 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2009  r. Nr 152, poz. 1223  z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm. ) oraz ustawy o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarządzam
co następuje:

§ 1

§ 1 pkt b) otrzymuje brzmienie"
"b) w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku bieżącego Powiatu Tarnogórskiego. Do poboru gotówkowego opłaty skarbowej upoważnieni są pracownicy zatrudnieni w punkcie kasowym w komórce Geodety Powiatowego. W formie bezgotówkowej opłata skarbowa może być uiszczana przez interesantów  z tytułu dokonywanych na ich rzecz czynności urzędowych przez wszystkie wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego na konto Powiatu Tarnogórskiego
o numerze rachunku: 23 1240 4272 1111 0010 3606 1854"

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2011 roku.

Dokument utworzono: Wydział Budżetu i Fanansów
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2011-02-04

Data wprowadzenia: 2011-02-07

Wyświetleń: 1205

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-02-07

« POWRÓT

WYDRUK