» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja I z dnia 1.12.2010r.

Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/12/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/11/2010 w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2013-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/22/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/21/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/17/2010 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów i określenia liczby jej członków.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/16/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/15/2010 w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu i określenia liczby jej członków.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/14/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury Powiatu.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/13/2010 w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury Powiatu i określenia liczby jej członków.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/10/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/9/2010 w sprawie powołania Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i określenia liczby jej członków.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/8/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rozwoju i Promocji Powiatu.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/7/2010 w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju i Promocji Powiatu i określenia liczby jej członków.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/4/2010 w sprawie wybory Wicestarosty Tarnogórskiego.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2011-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/19/2010 w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i określenia liczby jej członków.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/3/2010 w sprawie wyboru Starosty Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/5/2010 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/6/2010 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/18/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/20/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr I/23/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Tarnogórskiego Kazimierza Flakusa.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-12-07

WIĘCEJ »