» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 334/1686/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2010 roku

Symbol: 334/1686/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 334/1686/2010

Data wprowadzenia: 2010-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 334/1688/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2010 roku

Symbol: 334/1688/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 334/1688/2010

Data wprowadzenia: 2010-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 334/1687/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 roku

Symbol: 334/1687/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 334/1687/2010

Data wprowadzenia: 2010-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 334/1685/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2010 roku

Symbol: 334/1685/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 334/1685/2010

Data wprowadzenia: 2010-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 334/1684/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2010 roku

Symbol: 334/1684/2010

Załączniki:
1) uchwała nr 334/1684/2010

Data wprowadzenia: 2010-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 334/1683/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2010 roku

Symbol: 334/2683/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 334/1683/2010

Data wprowadzenia: 2010-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 334/1690/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/486/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Symbol: 334/1690/2010

Data wprowadzenia: 2010-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 334/1689/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu zlokalizowanej przy ul. Oświęcimskiej 25 na zakup rozpieracza

Symbol: 334/1689/2010

Data wprowadzenia: 2010-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 334/1682/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2011 rok

Symbol: 334/1682/2010

Data wprowadzenia: 2010-11-15

WIĘCEJ »