» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Organizacje Pozarządowe

Urządzasz losowanie nagród? Pamiętaj o przepisach ustawy o grach hazardowych, terminach i obowiązkach ! 

·         Organizator małej loterii fantowej musi pamiętać o przepisach ustawy o grach hazardowych, terminach i obowiązkach.

·         Małe loterie fantowe należy zgłosić do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

·         Dochód z loterii musi być przekazany na cele społecznie użyteczne (dobroczynne).

Loterię fantową może przeprowadzić każda organizacja pozarządowa, klub sportowy, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, a nawet osoba fizyczna. Organizując małą loterię fantową warto pamiętać  jednak o regulacjach prawnych, terminach i obowiązkach.

Śląska KAS przypomina, że wszelkie inicjatywy, w których zakupione losy biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych podlegają przepisom ustawy o grach hazardowych. Organizator ma obowiązek zgłoszenia małej loterii do właściwego organu z 30 dniowym wyprzedzeniem. W województwie śląskim zgłoszenia należy kierować do Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego  w Katowicach. Dochód z loterii musi zostać przeznaczany w całości na realizację celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

Główne zasady tzw. „małej loterii fantowej"

·         Pula nagród w 2022 roku nie może przekroczyć  5 774,13 zł. Każdego roku kwota ta jest inna w zależności od kwoty przeciętnego wynagrodzenia.  Jeżeli suma wszystkich nagród jest wyższa od wymienionej kwoty – na organizację loterii trzeba uzyskać zezwolenie.

·         Wyjątek stanowią organizacje pożytku publicznego, które mogą organizować loterie fantowe na zgłoszenie, jeśli wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, ale nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty tj.  kwoty 86 611,95 zł.

·         Zgłoszenie loterii fantowej jest bezpłatne, a dochód nie podlega opodatkowaniu.

·         Zgłoszenie dokonuje się pisemnie w formie wniosku wraz z regulaminem, który zawiera m.in. wykaz nagród, wartość losów, zasady loterii, cel na który zostanie przekazany dochód z loterii.

·         Małą loterię fantową organizowaną w województwie śląskim trzeba zgłosić do Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach na 30 dni przed jej rozpoczęciem.

·         O każdej zmianie regulaminu również należy informować urząd, nie później niż 3 dni od dnia dokonania zmiany.

·         Po przeprowadzeniu loterii fantowej, w ciągu 30 dni organizator ma obowiązek złożyć do naczelnika urzędu celno-skarbowego m.in. wykaz wydanych wygranych nagród rzeczowych wraz z określeniem ich wartości oraz określenie wysokości kwoty przekazanej na cele dobroczynne.

·         Niesprzedane losy organizator musi zniszczyć, o czym informuje urząd celno-skarbowy na 7 dni przed planowanym terminem zniszczenia.

 

Ważne

Ustawa o grach hazardowych stanowi, że wartość wygranej nie może być niższa niż cena losu, to znaczy, że wygrana rzeczowa jaką może wygrać uczestnik gry nie może mieć mniejszej wartości niż cena zakupionego losu. Ogólna wartość wygranych w grze nie może być niższa niż 30% łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegóły dotyczące urządzania loterii dostępne są na stronie śląskiej  KAS.

Informacje o obowiązujących przepisach można uzyskać kontaktując się z Krajową Informacją Skarbową (KIS).

Infolinia KIS jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18:

·         telefon stacjonarny 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

·         telefon stacjonarny 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

Sankcje dla organizatorów loterii  urządzanych bez dokonania zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia

Naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych sankcjonowane jest odpowiedzialnością administracyjną (kara pieniężna) zgodnie z art. 89 ustawy o grach hazardowych. W przypadku niezgłoszonej loterii fantowej kara pieniężna wynosi do 10 tys. zł.

Dodatkowo za urządzanie loterii  bez zgłoszenia lub zezwolenia grozi odpowiedzialność karna zgodnie z  art. 107- 111 Kodeksu karnego skarbowego.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk

Data wprowadzenia: 2022-09-08

Wyświetleń: 637

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-09-08

« POWRÓT

WYDRUK