» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Organizacje Pozarządowe

Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg, ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”.
W ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej.

Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.
Na realizację konkursu Minister Rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert

 


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk

Data wprowadzenia: 2022-05-05

Wyświetleń: 201

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-05-05
Edycja dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-05-05
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK