» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Organizacje Pozarządowe

INFORMACJA ! Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)Symbol: KNZ.E

Organizacje pozarządowe wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego (KRS), a także spółdzielnie czy spółki do 31 stycznia 2022 r. zobowiązane są do wpisania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Wpisowi nie podlegają stowarzyszenia zwykłe oraz kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe (ewidencja starosty).
CRBR służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr jest jawny, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS. Zakres podawanych w ww. Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych jest podobny do tych, jakie widnieją w KRS.

KARY

Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji gromadzonych w Rejestrze. 
Karę może otrzymać zarówno stowarzyszenie, fundacja czy spółdzielnia jak i beneficjent. 
Podmioty (organizacje/fundacje), które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, w terminie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.
Beneficjent rzeczywisty, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk

Data wprowadzenia: 2022-01-26

Wyświetleń: 881

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-01-26
Edycja dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-01-26
Edycja dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-01-26
Edycja dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-01-26
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK